software

Doom: Winter’s Fur(y)

Winter’s Fury autorstwa użytkownika Starscream to dobrze odżywiony megawad dedykowany portowi GZDoom, zawierający kilkanaście nowych etapów połączonych spójną historią. Krótko: przez ziemię przeszło piekło, przez piekło przeszedł doomguy a doomguy z kolei przeszedł do historii. To, co zostało na ziemi, zostało odbudowane przez wspaniałą UAC, która ze skrzętnością neurotycznego nekrofila pozbierała resztki Ikony Grzechu (tutaj zwanej Bafometem) i schowała w superbazie na Syberii. Czytaj dalej